Salderings regeling zonnepanelen

Goed nieuws voor de bezitters van zonnepanelen. De salderingsregeling wordt voorlopig nog niet afgeschaft. Het wetsvoorstel waarin staat dat de regeling vanaf 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd, krijgt geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus voorlopig kunnen de bezitters van zonnepanelen nog steeds voordeel behalen uit de aangeschafte panelen.

scroll

Goed nieuws, de salderingsregeling is voorlopig van de baan!

Onbetaalbaar 

BBB en Groen Links/PvdA, de twee grootste partijen in de Eerste Kamer, geven aan tegen het wetsvoorstel te stemmen. Zij hadden, samen met JA21, de Partij voor de Dieren en de SP, eerder in de Tweede Kamer al tegengestemd en ook nu in de senaat geven BBB en Groen Links/PvdA aan geen voorstander te zijn van het afschaffen van de salderingsregeling. Gevreesd wordt dat de afschaffing bijdraagt aan het onbetaalbaar maken van de zonnepanelen voor de huishoudens die minder te besteden hebben.

 

Vol stroomnet 

Aan de andere kant loopt de overheid met het aanhouden van de salderingsregeling incidenteel 2,8 miljard euro en structureel 171 miljoen euro mis. Een ander bezwaar is dat het stroomnet volloopt. Het zou beter zijn de te veel aan opgewekte elektriciteit binnen het eigen huis te gebruiken en niet terug te leveren. En hoewel het afschaffen van de regeling aan de ene kant voor verdeeldheid zorgt als het gaat om het kunnen bekostigen van zonnepanelen, levert de salderingsregeling nu ongelijkheid op voor de mensen die geen zonnepanelen hebben. Zij draaien namelijk op voor de kosten die het overvolle energienet met zich meebrengt, maar profiteren tegelijkertijd niet van de gunstige regeling. Maar de regeling nog een meerderheid kent in de Eerste Kamer, profiteert de zonnepanelenbezitter nog even van dit voordeel.

WIJ ZIJN BLIJ

Het energiezuinig maken van uw woning bespaart u niet alleen energiekosten, maar verhoogt ook de waarde van uw woning. Een beter energielabel verkoopt beter en maakt ook de financieringsmogelijkheden beter!

Uw huis laten taxeren ?